~ Îngerii ~

     Îngerii (din latină angelus, preluat din greacă άγγελος, însemnând “trimis”) sunt, în mai multe religii, ființe spirituale pozitive sau negative (îngerii căzuți, în creștinism), ele fiind duhuri cu sau fără trup venite din Rai. Învățăturile religioase variază între ele, în special la aspectul în care îngerii ori au voință proprie, ori sunt extensii ale voinței supreme ale lui Dumnezeu. Deși înfățișarea îngerilor diferă, aceștia primesc o înfățișare umană.

Îngerii au trei funcţii principale: să-l adore pe Dumnezeu, să acţioneze ca o legătura între cer şi pământ şi să ne vegheze pe noi oamenii.

Cuvântul înger are conotaţie clară de mesager. Dar misiunea lor este ceva mai mult decât a fi simpli mesageri. Îngerii sunt acele aspecte ale Logosului Divin care constituie o punte de legătură între umanitate şi Sursa însăşi. Această punte este structurată din grade diferite de lumină sau conştiinţă – diferitele ierarhii angelice.

   Cel mai aproape de umanitate este ordinul îngerilor.

Cele trei ierarhii cereşti sunt organizate în Cerul Formator, care se raportează la viaţa noastră materială, cea de zi cu zi,

Cerul Creaţiei, care veghează asupra relaţiilor dintre oameni şi a problemele lor, precum şi modul în care oamenii se comportă cu apropiaţii lor.

Cerul Paradisului, care ne arată cum putem participa şi noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, la evoluţia spirituală a universului.

Fiecare nivel al cerurilor are trei tipuri de îngeri. Cerul Formator manifestă iubirea şi protecţia Arhanghelilor. Tot pe acest tărâm sălăşluiesc şi Îngerii noştri Păzitori şi Întâietorii care domnesc asupra anumitor zone geografice.

Cerul Creaţiei manifestă blândeţea şi compasiunea Domniilor, Virtuţilor şi Stăpânirilor. Aceştia sunt îngerii care influenţeazăîn mod direct natura spirituală a relaţiilor umane. Ei sunt dătători de pace, linişte şi armonie. Ne ajută să fim înţelegători şi plini de compasiune şi săavem puterea de a găsi iertarea în inimile noastre.

Cerul Paradisului manifestă gloria şi energiile pline de forţă ale Serafimilor, Heruvimilor şi Tronurilor. Aceştia sunt îngeri ai iubirii, ai înţelepciunii şi ai gloriei.

Fiecare ierarhie cerească este definită de gradul de iubire şi conştientizare din fiecare Cer. Aşa cum noi evoluăm spiritual, tot aşa şi îngerii evoluează de la un nivel la altul, amplificându-şi iubirea şi cunoaşterea.

Foarte puţini ingeri chiar au aripi.Cei care au, precum serafimii, au de fapt şase aripi şi au nevoie de toate pentru a-şi acoperi corpul. Ca bonus, ei le folosesc pentru a orbi sau a incinera pe cine are ghionul sa-i întâlnească.

Apoi avem Îngerii Tronului, care sunt descrişi în Biblie ca fiind “roţi în roţi” şi care sunt acoperite cu ochi.

În final avem cel mai draguţ tip de înger din lume. După cum ştim, un heruvim este un înger copil, de obicei are un mic arc cu o săgeată şi o frunză ce-i acoperă modestia.

    Sper ca va placut primul meu post 🙂

3 thoughts on “~ Îngerii ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s